Oproep van het NHRV-bestuur

Zoals eerder al is aangekondigd leggen zowel de voorzitter Peter Blok, de secretaris Aimée van de Bergh, de penningmeester Rolf van der Horst en de wedstrijdsecretaris Barbera Hollmann bij de ALV 2018 hun bestuurstaken neer.

Er wordt naarstig gezocht naar opvolgers die deze functie willen bekleden en tevens wordt een webmaster gezocht.

Hoera, mevrouw Maresca de Jong heeft zich bereid verklaard plaats te nemen in het bestuur van de NHRV en ambieert de functie van voorzitter! Wie vindt het leuk om samen met haar de NHRV nieuwe energie te geven? Meld je net als Maresca aan!

Het is voor het voortbestaan van de NHRV van wezenlijk belang dat u zich meldt voor een van deze functies, omdat er anders volgend jaar geen wedstrijden kunnen worden georganiseerd en er dientengevolge geen inkomsten meer zijn. Het voortbestaan van de NHRV wordt ernstig bedreigd.

De NHRV bestaat 105 jaar en heeft zijn bestaansrecht in de regio ruim voldoende bewezen. Qua ledenaantal behoort de NHRV tot een van de grootste van Nederland. De huidige generatie moet aan de NHRV op het prachtige terrein Marïenweide met kwalitatief uitstekende voorzieningen, evenveel hippisch plezier kunnen blijven beleven als vorige generaties hebben gedaan. Maar dan moet er wel heel snel iets gebeuren.

Aarzelt u niet u via een e-mail aan te melden bij een van de bestuursleden, zij willen u graag op de hoogte brengen van de inhoud van hun taak.