Nieuwe voorzitter voor de NHRV

Tijdens de ALV van 14 maart j.l. is Maresca de Jong tot nieuwe voorzitter gekozen. Tevens is Juul Seijlhouwer als penningmeester-voor-een-jaar geinstalleerd en zijn van de drie disciplines dressuur, springen en eventing de contactpersonen bekend gemaakt.

Er blijft nu nog een vacature voor de functie van secretaris en het zou prettig zijn als deze binnenkort ook vervuld kan worden.

17 maart is een grote groep vrijwilligers aan de slag gegaan met schoonmaken van springsecretariaat en juryruimte, het opruimen van overbodige spullen en het pimpen (behangen, schilderen, inrichten) van de algemene ruimte. Een nieuw seizoen staat voor de deur en de NHRV is er klaar voor.