Algemene Leden Vergadering 2020

Dinsdag 10 maart wordt om 20:00 uur de vergadering gehouden in ‘De Vogelensangh’ te Vogelenzang. De vergadering is alleen voor (ere-) leden van de NHRV. De stukken voor de vergadering (notulen van 2019, financieel verslag e.d.) worden u binnenkort toegezonden. Ook de sleutel van Mariënweide voor de oefenregeling kan daar worden opgehaald.